Fiyat Nasıl Hesaplanıyor?

YURT İÇİ FİYATLARIMIZ:
Güncel Ürün ve Hizmet Fiyatlarımıza Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Pdf görüntüleyici programını indirmek içi​n tıklayınız.

Adım 1 (Ücrete Esas Ağırlık)

 • Ücrete Esas Ağırlık: Gönderilerinizin fiyatlandırılmasında kullanılan değerdir.
 • Birden fazla parçadan oluşan gönderilerde bu işlem her parça için ayrı ayrı yapılır ve çıkan ücrete esas ağırlıkların toplamı esas alınır.
 • Gönderi tartılarak "Kg" ağırlığı bulunur.
 • Gönderinin hacmi (dm3) hesaplanır. Hacim (dm3) Formülü: {En (cm) x Boy (cm) x Yükseklik (cm)} / 1.000 (6475 sayılı yasa gereği hacim ölçümlerinin dm3 cinsinden yapılması zorunludur.)
 • Gönderi hacmi üçe bölünür ve ağırlık ile karşılaştırılır.
 • Hangisi büyük ise "Ücrete Esas Ağırlık" olarak kullanılır.

Adım 2 (Mesafe Hat)

 • Aynı şehir merkezi içinde yapılan gönderilerde mesafe olarak şehir içi kabul edilir.
 • Farklı şehirler arasındaki gönderiler, iki şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi (km) kullanılarak HAT şu şekilde bulunur;
 • 1 - 200 km : YAKIN HAT

  201- 600 km : KISA HAT

  601 - 1000 km : ORTA HAT

  1.000 km üzeri : UZUN HAT

 • K.K.T.C.’ye gidecek gönderilerde; çıkış ilinden Mersin’e kadar olan mesafe(km)ye göre HAT belirlenir. K.K.T.C.’den yapılan gönderilerde; Mersin'den varış iline kadar olan mesafe(km)ye göre HAT belirlenir.

Adım 3 (Fiyat)

 • 1.adımda bulunan "Ücrete Esas Ağırlık" bilgisinin yer aldığı satır ilgili sütundan seçilir. Seçilen satırın 2.adımda bulunan "HAT" ta göre karşılığı ilgili sütundan bulunarak taşıma hizmet bedeli tespit edilir.
 • Ücrete esas ağırlığı 50’nin üzerinde olan gönderilerde hesaplama su şekilde yapılır;

  1. İşlem: Ücrete esas ağırlık sütunundan ”50” satırı seçilir ve karşılığı olan ilgili hat sütunundaki ücret bulunur.

  2. İşlem: Adım 1’de bulunan ücrete esas ağırlıktan 50 sayısı çıkartılır, çıkan rakam ile “beher (+) 50” satırının karşılığı olan ilgili hat sütunundaki (veya ilgili hattaki) ücret çarpılır.

  3. İşlem: 1. ve 2. İşlem sonucu elde edilen ücretler toplanarak hizmet bedeli bulunur.​​

 • K.K.T.C.’ye gidecek ve K.K.T.C.’den gelen gönderilerde çıkan hizmet bedeline ayrıca K.K.T.C. sütununun ilgili satırındaki ücret eklenir.
 • Eğer gönderinin adresten alınması ve/veya adrese teslimatı istenir ise yine ilgili satırdaki ek hizmetlerin ve varsa diğer ek hizmetlerin bedeli taşıma hizmet bedeline eklenerek nihai hizmet bedeli bulunur.
 • 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında belirtilen ticari değeri olsun veya olmasın eşya içeren 5 kg ağırlığın veya 50 dm³ hacmin altındaki posta maddesi ile kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan 30 kg ağırlığın veya 300 dm³ hacmin altındaki maddeleri içerir. İnternet sitemizin, Bireysel İnternet Şubesi, iPhone ve Android uygulamalarımızın fiyat hesaplama bölümünde ; Nihai hizmet bedelinin %2,35’i oranındaki tutar “posta hizmeti bedeli” adıyla ayrıca faturaya eklenerek fiyatlandırma yapılır.

YURT DIŞI FİYATLARIMIZ:
Güncel Ürün ve Hizmet Fiyatlarımıza Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Pdf görüntüleyici programını indirmek için Tıklayınız.

 

 • Ücrete Esas Ağırlık: Gönderilerinizin fiyatlandırılmasında kullanılan değerdir.
 • Gönderi tartılarak ağırlığı "Kg" cinsinden hesaplanır.
 • Gönderinin hacmi (dm3) hesaplanır. Hacim (dm3) Formülü: {En (cm) x Boy (cm) x Yükseklik (cm)} / 1.000 (6475 sayılı yasa gereği hacim ölçümlerinin dm3 cinsinden yapılması zorunludur.)
 • Gönderi hacmi 5'e bölünür ve ağırlık ile karşılaştırılır. Hangi değer büyük ise "Ücrete Esas Ağırlık" olarak kullanılır.
 • Yukarıdaki işlemler her bir gönderi için ayrı ayrı yapılır, bulunan "Toplam Ücrete Esas Ağırlık" ilgili hizmetin tablosunda ilk sütundan satır olarak seçilir.
 • Gönderinin gideceği ülke bölge kodu, EKSPRES hizmeti için alttaki tablodan, STANDART hizmeti için bu hizmete özel bölge kod tablosundan bulunur.
 • "Ücrete Esas Ağırlık" satırı seçilir ve Bölge Kodu'nun bulunduğu sütundan fiyat bulunur.
  • Ücrete esas ağırlığı 30 üzerinde olan EKSPRES hizmet dahilindeki gönderilerde hesaplama şu şekilde yapılır;
  • 1.İşlem: Ücrete esas ağırlık sütunundan” 30” satırı seçilir ve karşılığı olan ilgili BÖLGE KOD sütunundaki ücret bulunur.

   2. işlem: Ücrete esas ağırlıktan 30 sayısı çıkartılır, çıkan rakam ile “(+) Beher” satırının karşılığı olan ilgili bölge sütunundaki ücret çarpılır.

   3. işlem: 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında belirtilen ticari değeri olsun veya olmasın eşya içeren 5 kg ağırlığın veya 50 dm³ hacmin altındaki posta maddesi ile kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan 30 kg ağırlığın veya 300 dm³ hacmin altındaki maddeleri içerir. İnternet sitemizin, Bireysel İnternet Şubesi, iPhone ve Android uygulamalarımızın fiyat hesaplama bölümünde ; Nihai hizmet bedelinin %2,35’i oranındaki tutar “posta hizmeti bedeli” adıyla ayrıca faturaya eklenerek fiyatlandırma yapılır.

   4. işlem: 1 ve 2. İşlem sonucu elde edilen ücretler toplanarak hizmet bedeli bulunur (STANDART hizmet dahilinde 30 kg'ye kadar, EKSPRES hizmet dahilinde 149 kg'ye kadar gönderiler kabul edilmektedir)​​

  Ücrete esas ağırlık ile fiyat hesaplamasında yuvarlama yöntemi kullanılmaktadır. Küsüratlı bulunan sonuçlarda; tam sayı bölüm çıkarılınca kalan kısım 0,1 ile 0,49 arasında ise sadece tam sayı kısmı kullanılmakta eğer bulunan küsurat 0,50 ile 0,99 arasında ise tam sayı 1 arttırılarak yukarıya yuvarlanmaktadır. (Örnek: Ücrete Esas Ağırlık= 2,45 ise “2” , Ücrete Esas Ağırlık=2,51 ise “3”)

  Yakıt Farkı

  Uluslararası taşımacılık yapan operatörler petrol fiyatlarındaki değişimleri, yakıt fiyat farkı olarak fiyatlarına değişken olarak yansıtmaktadırlar. Aşağıda belirtilen yakıt farkı oranı Yurtdışı Hizmetler dahilinde sözleşmeli olarak yapılan gönderilerde uygulanmaktadır.

  Uygulanacak yakıt farkı yüzdesi belirlenirken, ABD Enerji Bakanlığı'nın 2 ay öncesine ait yayınladığı ABD Körfez Kıyısı (USGC) kerosene/jet yakıt spot fiyatları baz alınmaktadır. Belirlenen fiyatın, fuelsurcharge tablosundaki yüzdesel değeri sisteme girilmektedir.

  Kaynak: http://www.eia.gov

  Aralık 2014 dönemi için yakıt farkı oranı %14,50’dir.

  ​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​