Arıkanlı Holding

Arıkanlı Holding A.Ş.'nin ilk temelleri, MEF Dershaneleri'nin kurulduğu 1972 yılına uzanıyor. Kırk yılı aşkın sürede, eğitim, taşıma, sigortacılık, inşaat-mermercilik, enerji, medya-yayıncılık, turizm-sağlık, organik tarım ve şarapçılık alanlarındaki yatırımlarıyla uzmanlaşan Arıkanlı Holding, bugün 23 şirketi kapsayan yatırımlar zincirinin odağında yer alıyor.

1996 yılında 'Strateji Tespiti, Kontrol, Koordinasyon, Geliştirme ve Yönlendirme' çalışmalarını yapmak amacıyla 11 şirketin aynı çatı altında toplanmasıyla Arıkanlı Holding'in ilk harcı atıldı. 11 Şubat 1998 tarihinde ise Arıkanlı Holding A.Ş. tescil edilerek faaliyete geçti.

Arıkanlı Holding çatısı altındaki tüm şirketler, sektörlerinde gerçekleştirdikleri ilklerle tanınıyor. Aralarında MEF Eğitim Kurumları ve Yurtiçi Kargo gibi eğitim ve taşıma alanlarında Türkiye'ye yeni ufuklar açan öncülerin de bulunduğu şirketlerin her biri sektörüne kazandırdığı çağdaş yeniliklerle yurtiçi ve yurtdışında başarılarıyla anılıyor.

Arıkanlı Holding'i bugün ulaştığı noktaya taşıyan ilkeler, kuruluşundan bu yana değişmedi. Holding'in stratejik yönetim anlayışı, yasaların öngördüğü demokratik düzen içinde uluslararası serbest rekabet anlayışına uygun yöntemleri benimsemenin ekonomik ve sosyal yönden gelişmeyi sağlamanın ön şartı olduğu tespitinden yola çıkıyor. Bu çerçeveye, başta hukuk ve ahlak kurallarına uyma olmak üzere verimlilik ve kârlılık esasına dayalı bir çalışma sistemi kurma, modern sevk ve idare kurallarına uygun bir yapı oluşturma, gelişimi yeni şirketlerle sürdürme ve dışa açılma ilkeleri rehberlik ediyor.

Yeniliklere çok açık bir model olarak kurulan MEF Okulları; Anaokulu, İlköğretim Okulu, Lise ve yabancı uyruklu ailelerin çocuklarına hizmet veren Uluslararası Okulları ile Türkiye'de kaliteli eğitimin önemli halkalarını oluşturuyor. Bu eğitim zincirine son olarak da İzmir Gaziemir'de eğitime başlayan MEF Uluslararası Okulu-İzmir katıldı. Böylece İzmir ve çevresinin de, kültürel zenginliğine katkı sağlıyor.

Arıkanlı Holding, uluslararası piyasalarda rekabet etme hedefine, merkezinde yer aldığı güçlü yapıya önderlik ederek ilerliyor. Holding'in, yaklaşık 14,000 çalışanı tarafından geniş bir aile olarak görülmesi ve hissedilmesinde, şirketlerin idari, mali, sosyal ve teknik konulardaki koordinasyonuna, mevcut çalışma düzenlerinin iyileştirilmesine, verimliliklerinin artırılmasına ve şirketler arası işbirliğine gösterilen özen önemli bir rol oynuyor.

Arıkanlı Holding çatısı altındaki tüm şirketler, sektörlerinde gerçekleştirdikleri ilklerle tanınıyor.

Arıkanlı Holding'in vizyonu:

Gözümüzü ayırmadığımız o 'büyük resim'

 

Arıkanlı Holding ve bağlı şirketler; Türkiye'de ve Türkiye dışında kuracağı şirketler veya oluşturacağı ortaklıklar yolu ile faaliyet alanını genişletmek, bu yolla daha çok insana iş imkanı sağlamak ve kaliteli mal ve hizmet üretmek amacındadır.Arıkanlı Holding ve Holding'e bağlı şirketlerin faaliyet alanlarında 'örnek' ve 'önder' kurumlar olmaları esas alınır.

Holding bünyesindeki şirketler hakkında bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

www.arikanliholding.com.tr