Bilgi Güvenliği Politikamız

Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.  Kargo ve Posta Dağıtım Hizmetleri ve bu hizmetlerin Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Elektronik Bilgi Varlıkları ile Bu Varlıkları Korumak Amacıyla Kullanıldığı bilgi güvenliği politikası dâhilinde;

Ortak bilgi varlıklarını kullanan tüm çalışanların, gereken duyarlılığı göstermesi ve diğer meslektaşlarını, kurum çalışanlarını ve kurumsal değerleri gözeterek hareket etmesi beklenir.

Kurumsal değerlerin gereği olarak gizliliğe önem verilir, her türlü kişisel bilgi yüksek güvenlik standartlarına sahip sistemlerle korunur. Bilginin sahibi istemedikçe, yetki verilmedikçe veya yasal gereklilikler oluşmadıkça bilgi paylaşılmaz.

Karar ve eylemlerde, güvenilir nesnel bilgiler ile teknolojinin tüm olanaklarının kullanılmasına önem ve öncelik verilir. Hareketler sezgilere, duygulara ya da doğru görünene göre değil; bilimsel ve teknolojik gerçeklerin ortaya koyduğu objektif esaslara göre düzenlenir. Bunu sağlamak için bilgi dünyadaki en ileri kaynaklardan transfer edilir, benimsenir ve mesleki uygulamalar bu doğrultuda yapılır. Kaynaklar verimli kullanılarak teknolojiye yatırım yapılır, gelişim bu doğrultuda sürdürülür.

Bu nedenle bilgi güvenliği yönetim sisteminin planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme adımları ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına ve bu standardı destekleyen standartlara uygun olarak yürütülür. Bu Faaliyetler çerçevesinde:

  • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
  • Tüm müşteri şartlarına ve ilgili yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
  • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının, gizliliği, erişilebilirliği ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmayı ve bu riskleri yönetmeyi,
  • Kargo ve Posta  Dağıtım operasyonlarında süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım sağlamayı ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
  • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

Taahhüt ederiz.

​​