Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın işbaşı performansına ve kariyer gelişimine katkı sağlayacak eğitim yatırımlarımızla, bu alanda da rakiplerimizden farklılaşmak, "Söz verdiğimiz gibi" hep daha iyiyi yakalamak en büyük amacımızdır.

Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.'de Eğitim

1. Hizmet Öncesi Eğitimler

  • Oryantasyon
  • Staj

İşe yeni başlayan çalışanlarımız, Eğitim Sınıflarımızda, Eğitim Şubelerinde Yurtiçi Kargo'nun tarihçesi, organizasyonu, iş süreçleri, İnsan Kaynakları Politikası, Kalite Politikası konularında eğitilmektedir. Şube Personeline; bu eğitimlerin yanı sıra, operasyonel, müşteri hizmetleri gibi bilgileri içeren ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik beceri eğitimleri de verilmektedir.

2. Kariyer Gelişimi Eğitimleri

  • Kurum İçi
  • Kurum Dışı

Şirket stratejileri, performans değerlendirme sonuçları, kariyer planları doğrultusunda çalışanın yetkinliklerini geliştirmek amacıyla oluşturulan programlardır. Fonksiyonel anlamda ilgili bölümler ve eğitim kurumlarından destek alınmasının haricinde, şirket dışında düzenlenen seminerlere de çalışanlarımız yönlendirilmektedir.

Eğitim Yöntemlerimiz;

Yurtiçi Kargoluların yetkinliklerini geliştirme amacıyla verdiğimiz Hizmet Öncesi ve Kariyer Gelişimi eğitimlerimizde; sınıf eğitimi, işbaşı eğitimi, simülasyon, rol oyunu, vak'a çalışmaları ile programların canlı ve kalıcı tutulması amaçlanmaktadır.