İşe Alım Politikamız

 • Başvurunuzun Gelişi

  Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. İnsan Kaynakları Bölümüne ulaşan detaylı özgeçmişleriniz, eğitim, iş deneyimi, çalışılmak istenen görev, çalışılmak istenen şehir gibi kriterlere göre gruplandırılır. 
 • Öngörüşmeler
   
  Nitelikleriniz ve açık kadrolarımız doğrultusunda mülakat sürecimiz başlar. İnsan Kaynakları Bölümünün yaptığı ilk mülakatlar sonunda kurum kültürü, görevin gerektirdiği yetkinliklere uygunluk bakımından olumlu olarak değerlendirilen adaylar ikinci mülakatlara davet edilir. 
 • Psikometrik Testler
   
  Uzman yardımcısı ve üzeri grup alımlarında ilk görüşmesi olumlu olan adaylara sayısal/sözel genel yetenek sınavı veya kişilik envanteri uygulanır. 
 • Mülakat Süreci
   
  Genel Yetenek sınavı veya kişilik envanteri raporları doğrultusunda başarılı görülen adaylar ikinci mülakatlara alınır. İkinci mülakatlar, İnsan Kaynaklarının yanısıra ilgili birim yöneticisi birlikte yapılır. 
 • Görev Teklifi
   
  Her iki taraf için görev, sorumluluklar ve çalışma koşulları bakımından anlaşılırsa, görev teklifi yapılır. Söz konusu noktalarda anlaşılamamışsa, niteliklerinize uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere bilgileriniz sistemimizde saklı tutulur. 
​​